Ang Pamahayag sa mga Obispo sa Mindanao

Tinguhaa ang manghatud kanato ngadto sa Kalinaw   Ngadto sa Tanang Katawhan nga Maayo’g Kabubut-on:   Kami, ang mga Katolikong Obispo sa Mindanao, nagapadangat niining pamahayag ngadto sa matag Mindanawon. Sa sinugdanan, buot kaming motubag sa gipangayo sa...